De cirkel als samenwerkingsvorm stimuleert gelijkwaardigheid, verbinding en heeft een exponentiële ontwikkelingskracht, die een individu niet kan bewerkstelligen.
Door de gezamenlijke focus en het kader te scheppen van respectvol, ondersteunend en woordeloos aanwezig zijn bij elkaar, kunnen innerlijke moeilijkheden transformeren.

Doordat we als maatschappij zo gericht zijn op concurrentie, vergelijken en onszelf steeds meten aan de ander, is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden om in de cirkel iets nieuws te laten ontstaan. Alle oordelen, cynisme en kritiek worden achtergelaten voor men zijn plaats inneemt in de cirkel. Diep intern leren luisteren, is gemakkelijker in groep. Er ontstaat een dragend veld. Hierdoor ontstaat de veiligheid waarbij maskers kunnen achtergelaten worden, en kwetsbaarheid kan getoond worden.

De cirkel is enkel gefocust op individuele verdieping en gezamenlijke uitwisseling. Het is een veilig oefenveld om de oordelen die je projecteert op anderen te onderzoeken, en op die manier bewustzijn te ontwikkelen van je eigen schaduw. Het wordt een bedding om in te rusten en een heilige ruimte om je unieke essentie te ontdekken.

Op dit moment zijn er 2 cirkels:

Spirit in je Praktijk : een cirkel voor vrouwen die een praktijk hebben.

Vrouwen cirkel: voor vrouwen die de kracht van de cirkel willen ervaren.