Stap mee in een helende spiraalbeweging van vrouwen.

Twee jaar geleden ben ik samen met Carolien Peeters gestart met een cirkel van vrouwen met een praktijk. Na de eerste volgde al snel een tweede cirkel, en daarna een ‘samengesmolten’ cirkel van van wijze vrouwen, die 4 keer per jaar een dag samen komen in het mooie Hof Zevenbergen, in Ranst.

Deze vrouwencirkel willen we graag laten groeien naar een helende spiraalbeweging.

Een bedding die er altijd is, en waar je steeds opnieuw in kan landen, in jezelf, met elkaar in de diepte en in verbinding met anderen. 

We voorzien 2 instapweekenden: ‘Spirit in je leven: initiatie in je ware natuur!’  voor deze vrouwencirkel.

Op 13 en 14 april 2024 en op 16 en 17 november 2024.

Door een weekend Spirit in je leven: initiatie in je ware natuur  te volgen kan je deeluitmaken van deze helende spiraalbeweging van vrouwen om collectief trauma te helen.

De bewoording ‘collectief trauma’, kan wel wat weerstand oproepen. Daarom een beetje meer duiding: 

Het is niet de bedoeling om ’trauma’ op te gaan zoeken en er zo rechtstreeks mee te werken. Maar om te ‘werken’ met de traumadraden die in onze verbinding met onszelf, elkaar en het grotere geheel al aanwezig zijn, waar we dus mee resoneren en die ons zo ook blokkeren of bevriezen of negatief doen voelen en een diepere healing in de weg staan. Dat voel je bijvoorbeeld door je eigen reactie of lijf te observeren tijdens een bepaalde afstemmingsoefening. Het aanwezig kunnen zijn bij wat zich toont en laat voelen is makkelijker in groep. 

Het is dus niet de bedoeling om aan persoonlijke healing voorbij te gaan, maar om het eerder als ingang te zien. Naar jezelf, maar ook naar iets groters waar je toch al mee resoneert en dat toch al door jou werkt, vaak onbewust, maar waar we nu samen nog meer Licht op gaan laten schijnen. In die zin is persoonlijke healing onlosmakelijk verbonden met collectieve healing. Want alles is verbonden. Alles is Eén.

Je zou het kunnen zien als de draden in een tapijt. Jouw persoonlijke levensdraad maakt deel uit van het collectief weefsel. Zo is voorouderwerk bijvoorbeeld tegelijkertijd heel erg persoonlijk en ook intergenerationeel en dus ook collectief traumawerk. Je persoonlijke heling draagt bij aan de collectieve heling. Zo worden we samen lichter, en creëren we ook iets nieuws voor de toekomst. Waar we samen in resoneren, kunnen we ook makkelijker samen lostrillen (dan op ons eentje) zodat we samen ook de juiste draden kunnen verstevigen/weven in het grote tapijt van het collectief. 

Het geeft wat ons betreft een ruimer kader aan het cirkelwerk of een visie vanwaaruit we willen werken of samen-zijn. Het overstijgt de individuele focus waardoor het aan het individueel healingwerk nog meer stevigheid, verankering en liefde geeft. Omdat het individu onlosmakelijk verbonden blijft met het grotere geheel. 

Het is een beetje als bidden. Bidden werkt beter als je samen bidt en als je bidt voor iets groters dan enkel jezelf, voor een “common good”. Het gemeenschappelijke belang of focus verstevigt zo de draden van het tapijt, waarin ook je eigen draden liggen. 

Wij nodigen je uit om in deze diep helende stroming te stappen, omdat we ervan doordrongen zijn dat elk van ons een aandeel of draad draagt die nodig is om het collectieve weefsel te helen.

Dit doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor het grotere geheel.

De volgende cirkelmomenten van de helende spiraalbeweging die al ingepland zijn zijn: 16 maart, 12 april, 27 april, 6 oktober en 15 november 2024.

Deze zijn telkens 1 dag van ochtends 9.30 tot 17.30 en gaan door in Hof Zevenbergen in Ranst.

Cirkelwijsheid van de sistertribe:

Het cirkelwerk heeft me steeds opnieuw uitgenodigd om terug te keren tot mijzelf en van daaruit met meer openheid en vertrouwen uit te reiken naar de wereld rondom. Na iedere bijeenkomst, voelde ik me steeds minder gepantserd in het leven staan. Er werd bovendien met een verscheidenheid van materiaal aan de slag gegaan (van mythen tot rituelen) en dat nodigt uit om ook in het dagelijkse leven je eigen ankerpunten van onder het stof te halen / verder uit te diepen.

Vanaf de eerste cirkel werd ik ondergedompeld in de magie van het innerlijk reizen begeleid door twee wijze integere warme dames , Carolien en Ingrid. Vanuit hun liefdevolle manier van Zijn , Sjamanistisch geïnspireerd, boden zij een veilige haven aan, waar ik mij steeds meer en complexloos kon smijten in deze bijzondere nieuwe wereld die voor mij openging.  Als semi-bankier kan ik ook getuigen wat een fantastische investering dit in mijzelf was. Als ik op vakantie ga, ook leuk, kost het veel meer 😄Bij innerlijke reizen kan ik steeds terugkeren naar die mooie plekken die die zich diep in mijn innerlijke zelf aandienden en waar ik zo veel nieuwe hulpbronnen heb ontmoet.   Tot slot is het onbeschrijflijk hoe verbindend cirkelwerk wel is. Je voelt je vanaf dag één in connectie met al de dames in de cirkel en zelfs erbuiten. Ik voel mij nog steeds gedragen. Wat een geschenk. Kortweg het is magisch! 

Ik kon de vrijheid waar ik naar op zoek ben, aanraken, voelen, beleven,.. De doolhof waarin ik niet wist dat ik me erin bevond wordt duidelijker, ik kan hem ervaren, ik zoek mijn weg… en ik zal het kunnen… het leven is welkom, ik integreer de pijn en verwelkom de blijheid en ze zullen wisselen net zoals alles op aarde nooit hetzelfde blijft… Dankjewel Carolien en Ingrid om licht te schijnen op mijn weg

Net zoals bij de vorige reeks vrouwencirkels, heb ik deze reeks ervaren als een bijzonder kostbare ondersteuning van mijn proces. De manier waar jullie de cirkels vorm geven en begeleiden, het mogen getuige en deelgenoot zijn van het zielewerk van al deze mooie vrouwen in de cirkel en van jullie aanwezigheid hierbij, ervaar ik als een bijzonder mooi geschenk en een gegeven waarin ik zelf verder kan ontwikkelen en open bloeien. Oprecht dank je wel hiervoor.

Ik voel mij enorm dankbaar dat ik aan den lijve heb mogen ondervinden hoe magisch en helend cirkelwerk met andere vrouwen kan zijn. Heel bijzonder hoe je op korte tijd en met weinig woorden een diepe zielsconnectie kan voelen met elkaar. Zowel het delen van de eigen ervaring als het getuige mogen zijn van elkaars innerlijke processen en belevingen zorgt voor een diepgeworteld gevoel van verbinding, vertrouwen en veiligheid.  Carolien en Ingrid begeleiden deze cirkels met veel toewijding, zachtheid en liefde en laten je proeven van een zeer divers arsenaal aan lichaams- en ervaringsgerichte oefeningen.   Ze slagen erin om een warme bedding te creëren waarin je kan thuiskomen bij jezelf en je je licht kan laten schijnen op plekken en lagen die al lang het licht niet meer gezien hebben. Ik vond het enorm krachtig om te ervaren hoe de energiestroom in mezelf ontdooide en stroomde  en hoe ik terug meer in mijn kracht en licht kon gaan staan. Het is een geruststellend idee dat de bedding en de connectie met andere vrouwen blijft bestaan en ik hier op moeilijke momenten op kan terugvallen. 

Bedankt iedereen om deze mooie, krachtige ervaring mogelijk te maken!

De cirkel heeft mij erg veel gebracht. Ik las de feedback van de anderen en ik herken die steevast.  Misschien nog een fijne anekdote die alles samenvat. Vorige week stond ik in mijn keuken. Ik luisterde naar Spirit Bird van Xavier Rudd. Ik sloot mijn ogen en wiegde zachtjes. Meteen voelde ik mezelf aanwezig in een grote kring vrouwen. Ze wiegden allemaal zachtjes mee. Ze waren een steun, een aanwezigheid die mij vertelde dat ik momenteel in mijn leven niet hoef te strijden, gewoon, zachtjes wiegen…  Deze spontane reis, dit is een mix van de ervaringen die ik opdeed (het fysieke aanwezig zijn in een kring vrouwen) en de connectie met spirit die dit jaar sterker is geworden. Ook al ben ik er nu even niet bij, jullie zijn allemaal bij mij 🥰

Als ik voor mezelf even terugblik dan heeft het werk in de cirkel me vooral veel ‘Mildheid’ opgeleverd.  Ik schrijf het met een hoofdletter omdat het dat is wat ons naar een hoger niveau tilt….Het samen rond het altaar gaan zitten, het creëren van een heilige, veilige ruimte onder begeleiding van de zeer zorgzame, integere en deskundige begeleiding van jullie beiden brengt zoveel eerbied en respect teweeg naar elkaar en naar jezelf dat er bijna organisch een gelijkwaardigheid ontstaat.  Je deelt niet zomaar iets maar lijkt hierdoor ook meer en meer tot de essentie te kunnen komen.  Ik durf echt te beweren dat de stap zetten om van werkplek te veranderen ontstaan is in deze cirkel.  Het doet me deugd te weten dat ik bij jullie altijd die bedding zal vinden, hetzij fysiek, hetzij op zielsniveau want sowieso de verbinding blijft…  Ik voel me vereerd en diep dankbaar met zoveel mooie mensen en spirit in mijn leven!

Begeleid worden door Ingrid en Carolien in de sjamanistische traditie op hun eigen-wijze manier is begeleid worden naar een ruimer bewustzijn, een inkijk krijgen in de wereld van het collectief onbewuste, die we in ons dragen. Het zet je eigen leven in een perspectief buiten tijd en ruimte. Hoe zij ons doen verbinden met het zelfhelend vermogen van een groep vrouwen samen, vergroot de draagkracht waarmee we in de wereld kunnen gaan staan als mens in het nu. Dankbaar hiervoor blijf ik graag aansluiten bij het cirkelwerk, wanneer ik kan, in het geloof dat er collectief heling mogelijk is.

Het was een waardevol geschenk aan mezelf. Een paar weekends helemaal voor mezelf waarin er niks moet maar waarin er ruimte gemaakt wordt om stil te staan bij wat er is en wat zich aandient. Het was bijzonder om plek in te nemen, te delen en ontvangen te worden, zodat ik deel kon uitmaken van de groep en me gedragen voelen. Ik schrijf alvast in voor de vervolgdagen!