Methoden

Balans herstellen tussen actie en rust.

In onze huidige maatschappij ligt de nadruk op doen en zijn mensen ook verleerd om te rusten en te ontspannen omdat ze geïdentificeerd zijn met wat ze doen. 
Hierdoor raakt het natuurlijk bioritme ontregeld en vaak is dit gekoppeld aan slaapproblemen, ondanks de diepe uitputting die voelbaar wordt in het lichaam.

Het sympathisch en parasympathisch systeem zijn ontregeld en het lichaam weet niet meer hoe het moet opladen. Vaak is het een hele zoektocht om opnieuw te ontdekken hoe het voelt om te ontspannen en om erachter te komen wat je voeding geeft en hoe je daar meer ruimte voor kan maken in je leven. 
Meer ZIJN wie je bent, in plaats van zijn wat je DOET.

Als er erg veel onrust aanwezig is, is een Cranio-sacraal sessie aangewezen omdat die inwerkt op de hersenvloeistof en diepe ontspanning teweegbrengt.

Leren omgaan met je emoties.

Door langdurig ‘op de toppen van je tenen te lopen’ ga je vaak onbewust oppervlakkig ademen zodat stressgevoelens nog versterkt worden. Door opnieuw te leren diep en in de buik te ademen kan men opnieuw ontspannen.

Vaak is het oppervlakkig ademen ook gekoppeld aan het ‘inhouden van emoties’ die men niet wil tonen. Door opnieuw diep te gaan ademen komen deze onderliggende emoties vaak los en gaan weer stromen.

Het terughouden van emotie is een belangrijke oorzaak van depressie. De angst voor de emotie moet overwonnen worden. Het mentale (onbewuste) afwijzen en inhouden van eigen emoties is niet alleen een belangrijke oorzaak voor depressie maar ook burn-out en ligt vaak aan de oorzaak van meerdere psychosomatische klachten.

Door ademhalings oefeningenademsessies of emotioneel lichaamswerk wordt de levenskracht opnieuw aangewakkerd, komen emoties opnieuw in beweging en ontstaat opnieuw evenwicht tussen actie en ontspanning.

 

Lichaamsbewustzijn ontwikkelen.

Doordat we in de huidige maatschappij gestimuleerd worden om onze ‘geest’ te ontwikkelen zijn we vaak vervreemd geworden van ons eigen lichaam. We lopen sneller dan onze benen ons kunnen dragen en hebben geen voeling meer met wat ons lichaam ons te vertellen heeft. 

Het lichaam opnieuw voelen brengt je energie en aanwezigheid meer in je lichaam en in het nu. Door hier bewust in te oefenen krijg je meer grond onder je voeten, en uiteindelijk meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.

Hiervoor gebruik ik technieken uit mindfullnesshart-coherentie en bio-energetica.

 

Autonomie en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Om opnieuw contact te krijgen met je eigen binnenkant en innerlijk weten is het belangrijk om te oefenen in afdalen in je eigen lichaam en leren verwoorden wat zich daar afspeelt. Het vergroot je verbeeldingsvermogen en leert om weer creatief te zijn en te luisteren naar wat je Zelf te vertellen heeft.

Hiervoor gebruik ik Inquiry, visualisatie en innerlijk reizen.

 

Inzicht door in beweging te komen.

Vaak zijn we ons niet bewust van onze eigen destructieve patronen omdat ze voorkomen uit overlevingsmechanismen waar we in doorgeschoten zijn. Door inzicht te krijgen in je eigen patronen, oorzaken en dieper liggende pijn, krijg je meer bewustzijn over je eigen functioneren en kan je evolueren van onbewust reageren naar bewust handelen. Dit is een groeiproces dat nooit eindigt maar waar vaak belangrijke stappen in gezet kunnen worden door de crisissituaties waar we in terecht komen. Crisis is vaak een poort voor groei!

Hiervoor gebruik ik opstellingengestalt en rollenspel.  Door ankerpunten neer te zetten in de kamer ontstaat er overzicht en inzicht in de eigen context. De innerlijke dynamiek komt gemakkelijker aan het licht en kan niet langer ‘ontkend’ worden door de Mind. Daarom is dit vaak effectiever dan gesprekstherapie.

 

Oude patronen herkennnen en ontrafelen.

Vaak spelen er oude dynamieken uit het familiesysteem van iemand een negatieve rol in diens leven. Door familieopstellingen krijg je die aan het licht en kan je ze doorvoelen en onderzoeken. Na inzicht komt meestal ontspanning en verandering in het systeem.

Omdat dit zich in het ‘onzichtbare gebied’ van ons leven afspeelt, zijn we ons meestal niet bewust van deze patronen.  Jezelf en je voorouders vergeven is vaak de sleutel. Soms is er nood aan een ritueel om iets af te sluiten.

 

Aangepast aan je unieke situatie.

Iedereen is uniek en toch worstelen we allemaal met dezelfde dingen. 

Door inzicht in de verschillende karakterstructuren die zich in elke persoon ontwikkelen en door intuïtief aan te voelen waar je op dit moment in blijft vasthangen, tracht ik voor iedereen de juiste benadering te vinden. Hierdoor geef ik  nooit dezelfde sessie maar ben ik open voor wat zich wil ontvouwen in mijn praktijk. 

Mijn focus ligt op het bekrachtigen van het zelfsturende en zelfhelende vermogen van ieder mens, omdat ik geloof en ervaren heb dat het ‘wakker maken van het innerlijke weten’ soms enkel aanmoediging, ruimte en aandacht nodig heeft. 

 

Authentieke feedback en in contact met elkaar.

Door oprecht en authentiek te reageren tracht ik de mogelijkheid te geven om je manier van relateren met anderen te onderzoeken in de therapeutische relatie. Wat zich in de praktijk in het klein afspeelt speelt zich vaak ook af in de buitenwereld. 

Het verschil is vaak dat in de buitenwereld we niet zo eerlijk op elkaar reageren en er veel toneel gespeeld wordt. 

Door in contact, met respect en veel humor te spiegelen wat je handelen met me doet, krijg je meer zelfinzicht en kan je groeien.

Dus naast inzicht in ‘waarom doe ik als ik doe’, kijken we ook naar ‘hoe zou het anders kunnen’ en ‘oefenen’ we daarin.

Hiervoor gebruik ik coaching technieken, rollenspel en geweldloze communicatie.